02/16/2022 / Ivanovo
/popmusic
TSKiO
01/28/2022 / Birthday's concert
Концерт в День рождения
/popmusic
1930Moscow
10/10/2021 / D.Malikov in Nizhniy Novgorod
/popmusic,perfomance
Jupiter Concert hall
06/24/2021 / ZHARA FEST
Творческий вечер Д.МАЛИКОВА на фестивале ЖАРА
/popmusic
LUZHNIKI
04/08/2021 / Yaroslavl
/popmusic
DK Dobrynina
07/18/2020 / Vitebsk
Витебск, Славянский базар
/pianomania,popmusic
the Summer Amphitheatre
02/27/2020 / Dmitry Malikov - 50
Санкт-Петербург Дмитрий Маликов - 50
/popmusic,perfomance
BKZ
01/31/2020 / DMITRY ALIKOV - 50
ДМИТРИЙ МАЛИКОВ - 50
/popmusic,pianomania,perfomance
CROCUS CITY HALL
01/22/2020 / Arkhangelsk
/perfomance,pianomania,popmusic
Arkhangelsk Drama Theatre
01/21/2020 / Severodvinsk
/perfomance,pianomania,popmusic
Severodvinsk Drama Theatre